All posts in Nekategorizirano

Obvestilo o spremembah na področju standardizacije v zdravstvenem sektorju

Sprejeta je bila nova uredba, ki se nanaša na standardizacijo in varnost v zdravstveni dejavnosti. Uredba vsebuje 131. člen, ki določa nove zahteve za vodenje kakovosti in varnosti v zdravstveni oskrbi.

Read more

Ali veste, zakaj je FSC certifikat tako pomemben?

V današnjem času, ko je trajnostno delovanje postalo ključno vprašanje, se podjetja vedno bolj zavedajo pomena trajnostnega upravljanja virov. Posebej pomembno je to za podjetja, ki delajo z lesom. Vzpostavitev Forest Stewardship Council (FSC) certifikata postaja vse bolj nepogrešljiva za podjetja, ki želijo izkazati svojo zavezanost trajnostnemu pristopu. 

Read more

Trajnostni razvoj, ESG principi in LCA – trendi zadnjih in naslednjih let

O trajnosti in trajnostnem razvoju je v zadnjem času veliko govora. A kaj trajnostni razvoj sploh pomeni in zakaj bi vaše podjetje morali naravnati v smeri trajnostnega razvoja? 

Odločitve, ki jih sprejemate v vsakodnevnem življenju, lahko prispevajo k prehodu v bolj pravičen in odgovornejši svet. Z njimi namreč zmanjšate in ali omejite negativne vplive na podnebne spremembe (zmanjšanje toplogrednih plinov), prispevate k bolj zdravemu okolju ter kakovostnejšemu načinu življenja.

Read more

Globalni dan recikliranja 2021

Ko razmišljamo o naravnih virih, razmišljamo o vodi, zraku, nafti, zemeljskem plinu, premogu in mineralih. To so viri, ki predstavljajo temelj našega obstoja. Vsa naša hrana in tako rekoč naše imetje na koncu izvira iz tako imenovanih teh šestih elementov. Danes brez njih ne moremo preživeti.

Ali se kdaj vprašamo, kaj bo te vire nadomestilo, ko bomo enkrat prišli do točke, ko bo njihova zaloga minimalna in bo zasvetila rdeča lučka?

Read more

ISO 14001: Sistem za ravnanje z okoljem in njegove prednosti

Sistem za ravnanje z okoljem (ISO 14001) ima številne prednosti. Med drugim vam lahko pomaga izboljšati podobo podjetja v javnosti, omogoča nove tržne priložnosti ter nadzor nad stroški. Kako in zakaj razkrivam v nadaljevanju.

Read more

Certifikacijska hiša – zakaj je potrebna in kako izbrati pravo?

Ste v podjetju vzpostavili sistem vodenja po določenem standardu, sedaj pa želite za to pridobiti še ustrezen certifikat? Certifikacijska hiša je tista, ki lahko izvede postopek certificiranja. Preverite, zakaj jo potrebujete in kako izbrati pravo.

Read more

Naši sodelavki pridobili naziv certificiran svetovalec sistema FSC

Marica Pervan Mak in Andreja Bogataj sta se udeležili izobraževanja organizacije FSC in pridobili naziv certificiran svetovalec sistema FSC.

Read more

FSC certifikat kršiteljem odvzet ali suspendiran

Organizacija FSC je ostro nastopila proti prevarantskim dobaviteljem vezanih plošč, ki jim je prekinila ali odvzela FSC certifikat. Revidirala pa je tudi postopek reklamacij.

Read more

FSC-Nasvet-40-004-19, Preklic zahteve

8. decembra 2020 je FSC umaknil zahtevo FSC-40-004-19, ki jo je uvedel v avgustu 2020.

Read more