Vzdrževanje ISO standarda

Vaše podjetje z vzdrževanjem sistema vodenja pridobi

Nadzor nad izvajanjem aktivnosti

Zagotavljanje skladnosti z zahtevami standarda

Spremljanje in poročanje o novostih zakonodaj

Zagotavljanje nenehnega izboljševanja v vašem podjetju

Prisotnost svetovalca v naprej določeni frekvenci (tedensko, mesečno, kvartalno, …), z namenom vzdrževanja sistemov vodenja, pregled poročil predhodnih vodstvenih pregledov in notranjih presoj; pregled preventivnih in korektivnih ukrepov; izboljšave in priporočila; po potrebi nadgradnja dokumentacije (dogovor).

Naročnik in izvajalec se dogovorita o aktivnostih pri projektu vzdrževanja sistema vodenja v podjetju naročnika in to je vse od pregleda obstoječega stanja v vašem podjetju, do vzdrževanja dokumentacije sistema vodenja, sodelovanja pri planiranju in izvedbi notranje presoje in pripravi poročila, izvedbi vodstvenega pregleda in pripravi zaključnega poročila. Zelo pomembno je tudi sodelovanje na presoji s strani certifikacijskega organa ter s certifikacijsko hišo na področju določitve roka izvedbe certifikacijske presoje ter ostalih aktivnosti.

Izberite pravo svetovalno ekipo!