Sistem za ravnanje z okoljem (ISO 14001) ima številne prednosti. Med drugim vam lahko pomaga izboljšati podobo podjetja v javnosti, omogoča nove tržne priložnosti ter nadzor nad stroški. Kako in zakaj razkrivam v nadaljevanju.

Izboljša vašo podobo in verodostojnost podjetja

Kako skrbite za okolje? Odgovor na to vprašanje bo zelo pogosto zanimal vaše naročnike, poslovne partnerje, sosede ter lokalno skupnost, ki se nahaja v bližini vašega podjetja ali poslovno sodeluje z vami. Pa tudi pri končnih uporabnikih se lahko zgodi, da se začnejo spraševati, kakšna je okoljska praksa vašega podjetja.

Eden od načinov, kako vsem tem ljudem zagotoviti, da se zavezujete k obvladovanju vplivov vašega podjetja na okolje, je da vzpostavite sistem ravnanje z okoljem (ISO 14001)Z njim namreč prepoznavate in nadzorujete vplive podjetja na okolje. To vam lahko pomaga izboljšati podobo vašega podjetjaohranjati in izboljšati odnose med skupnostmi ter poslovne odnose. Posledično vam to pomaga izboljšati tudi vaš tržni delež. S pridobitvijo certifikata ISO 14001 imate tudi večje možnosti udeležbe na javnih razpisih, kjer seveda obstaja ta zahteva kot pogoj.

ISO 14001 pomaga vam pri izpolnjevanju zakonskih zahtev

Ena najpomembnejših koristi vzpostavitve sistema ISO 14001 je tudi, da vam zagotavlja okvir za prepoznavanje, spremljanje in upoštevanje različnih okoljskih in zakonskih zahtev, ki veljajo za vaše procese. Večina podjetij jih seveda upošteva že preden se odločijo za vpeljavo ISO 14001, s samim sistemom pa postopek nadgradite tako, da vam ta pomaga pri ohranjanju skladnosti z zakonskimi zahtevami.

In če se vrnemo na zgornjo točko o izboljšanju podobe vašega podjetja, boste ljudem tudi iz tega vidika prikazali, da vas skrbi za okolje. Obenem pa da imate postopek za prepoznavanje in izpolnjevanje različnih zakonskih, regulativnih in pogodbenih zahtev. S tem pa povečate podobo in verodostojnost vašega podjetja.

Izboljša nadzor nas stroški

Vsa podjetja želijo zmanjšati stroške. Pa ste vedeli, da vam lahko sistem ravnanja z okoljem (ISO 14001) pomaga pri nadzoru stroškov? Sistem ravnanja z okoljem namreč zahteva od vas, da začnete prepoznavati, nadzorovati in zmanjševati svoje vplive na okolje, tveganja, izredne razmere itn. Slednje namreč lahko v nasprotnem primeru (če niso prepoznana, nadzorovana) privedejo do stroškov  (npr. strošek pri sanaciji razlitja nevarnih snovi), zakonskih kazni (denarne kazni pri neizpolnjevanju zakonskih zahtev), odškodnin itn.

Z rednim spremljanjem porabe energije, nastajanja odpadkov, porabe vode itn. lahko hitro ugotovite do kakšnih stroškov ter porabe naravnih virov in energentov prihaja v vašem podjetju na letni ravni. ISO 14001 stremi k okoljskim izboljšavam in z dobrimi ter natančnimi podatki glede porabe in stroškov, lahko začnete z uvajanjem izboljšav in sprememb v vaših procesih z namenom zmanjšanja stroškov, prihranka energije, vhodnih materialov (zmanjšanje odpadkov, ponovna uporaba odpadnega materiala).

Eden izmed razlogov za vzpostavitev ISO 14001 v podjetju pa je tudi pomoč okolju. Z odgovornim ravnanjem do okolja boste namreč povzročili manj negativnega vpliva in pripomogli k ohranjanju narave.

Andreja Bogataj
Svetovalec
Sistem ravnanja z okoljem
Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu