Modra zastava

Modra zastava je mednarodno priznanje Fundacije za okoljsko vzgojo (FEE), namenjeno plažam, marinam in plovilom, ki izkazujejo izjemne standarde trajnostnega turizma. Ustanovljen leta 1987, program Modra zastava danes velja za eno najuglednejših okoljskih oznak na globalni ravni, promovira trajnostno upravljanje obalnih območij ter spodbuja ozaveščenost in odgovorno ravnanje med obiskovalci.

Glavni cilji in načela programa Modra zastava

Trajnostno upravljanje obal
Certifikat spodbuja trajnostno upravljanje obal, vključno s čistočo plaž, visoko kakovostjo kopalne vode ter zagotavljanjem varnosti in dostopnosti za obiskovalce.

Okoljsko izobraževanje
 Program vključuje številne izobraževalne aktivnosti, namenjene javnosti, s ciljem povečanja ozaveščenosti o okoljskih vprašanjih in spodbujanju trajnostnih praks med obiskovalci plaž in marin.

Letna ocena in certificiranje
Kandidati za Modro zastavo se ocenjujejo vsako leto. Plaže in marine, ki izpolnjujejo vse standarde, prejmejo certifikat za eno leto. Kontinuirano izpolnjevanje visokih standardov je ključno za obnavljanje certifikata.

Strogi kriteriji certificiranja
 Za pridobitev Modre zastave morajo kandidati izpolnjevati zahtevne standarde v štirih ključnih področjih:

Kakovost vode

edno testiranje in zagotavljanje visoke kakovosti kopalne vode brez prisotnosti onesnaževal.

Okoljsko upravljanje

Implementacija ukrepov za zmanjšanje okoljskega vpliva, učinkovito ravnanje z odpadki ter vzdrževanje visoke ravni čistoče.

Varnost in storitve

Zagotavljanje varnosti obiskovalcev s kvalificiranimi reševalci, ustrezno prvo pomočjo, potrebno opremo ter dostopnostjo za invalide.

Okoljsko izobraževanje

Organizacija in izvajanje programov izobraževanja ter informiranje javnosti o trajnostnih praksah in okoljski odgovornosti.

Pomen Modre zastave

Modra zastava predstavlja simbol kakovosti in zaupanja, ki obiskovalcem zagotavlja, da so lokacije, označene s tem certifikatom, čiste, varne in okoljsko odgovorne. Prispeva k promociji trajnostnega turizma ter povečuje privlačnost destinacij, kar lahko pozitivno vpliva na lokalno gospodarstvo.

Skupnostjo upravljavcev obal in plovil po vsem svetu se Modra zastava priznava kot pomembno priznanje za njihovo zavezanost visokim standardom okoljske kakovosti, varnosti ter izobraževanja.

Kako vam pomagamo?

Naša ekipa bo skupaj z vami razvila in implementirala prilagojen načrt, ki bo vašo organizacijo usmerjal k pridobitvi in ohranjanju oznake Modra zastava.
Poskrbimo, da bodo vaši procesi optimizirani in trajnostno naravnani. Pomagamo vam vzpostaviti sisteme za stalno spremljanje in izboljševanje vaših okoljevarstvenih praks. Naši strokovnjaki bodo zagotovili, da bodo vaši sistemi delovali učinkovito in dosegali maksimalne učinke.
Ponujamo izobraževalne delavnice in podporo vašim zaposlenim, da bodo popolnoma razumeli in sprejeli trajnostne prakse.
Z našo pomočjo bodo vaši zaposleni postali vaši največji zavezniki na poti k trajnostni prihodnosti.
Naj bo vaše podjetje vodilno na področju trajnostnih praks. Kontaktirajte nas danes in skupaj bomo dosegli maksimalne učinke v vseh vaših procesih.