ISO 14001

Ekološko učinkovito ukrepanje na svetovni ravni

Zakaj ISO 14001

Vstop na širši trg

Trajnost proizvodov in storitev

Nenehno izboljševanje in rast

Odjemalci, potrošniki in delničarji vedno pogosteje zahtevajo ekološko odgovorne izdelke in storitve. Od podjetij in organizacij pričakujejo, da so skladni z okoljskimi standardi in da svojo odgovornost do okolja dokazujejo pri vsakodnevnem poslovanju.

Standard pomaga organizacijam izboljšati njihovo okoljsko uspešnost z učinkovitejšo rabo virov in zmanjšanjem količine odpadkov. Velik doprinos ima tudi pri pridobivanju konkurenčne prednosti in zaupanja poslovnih partnerjev.

ISO 14001

Standard ISO 14001 se ves čas izboljušuje in nadgrajuje za potrebe hitrega razvoja. Standard je bil nedavno posodobljen, z namenom odzvati se na najnovejše trende v okoljskem upravljanju in vključitvijo dodatnih zahtev za prepoznavanje in razumevanje konteksta organizacije; vodstva; strateškega okoljskega upravljanja; upravljanja tveganj, povezanosti z grožnjami in priložnostmi; razmišljanju o življenjskem ciklu ter o oceni uspešnosti.

ISO 14001

Z vzpostavitvijo standarda ISO 14001 pridobite:

Obsega izpolnjevanje zakonskih zahtev, učinkovito izkoriščanje virov, ter preprečevanje onesnaževanja okolja. Standard je eden najpomembnejših orodij v odnosu do okolja, ki ga uporabljajo organizacije in korporacije po celem svetu.

Skrb za okolje in preprečevanje negativnih vplivov podjetij na okolje sta dva najpomembnejša izziva, s katerima se danes soočajo podjetja. Standard mora uporabljati vsaka organizacija, ki želi vzpostaviti, izboljšati ali vzdrževati sistem okoljskega ravnanja v skladu s svojo okoljsko politiko in zahtevami.

Zahteve standarda je mogoče vključiti v vsak sistem ravnanja z okoljem, pri čemer je obseg tega sistema odvisen od več dejavnikov, vključno s panogo organizacije, okoljsko politiko, ponudbo izdelkov in storitev ter lokacijo.

To lahko izboljša odnose s strankami, javnostjo in širšo skupnostjo vašega podjetja, prinaša pa tudi druge prednosti.

Poleg dobre javne podobe lahko številna podjetja z uvedbo sistema okoljskega ravnanja prihranijo tudi denar. To je mogoče doseči z zmanjšanjem števila incidentov, ki lahko povzročijo stroške odgovornosti, z možnostjo pridobitve zavarovanja po ugodnejši ceni ter z varčevanjem vhodnih materialov in energije s prizadevanji za zmanjšanje stroškov.

Izboljšanje obvladovanja stroškov je prednost, ki je pri odločitvi za uvedbo sistema okoljskega ravnanja ne smemo spregledati.

Organizacije, ki uporabljajo ta certifikat, so našle uspeh na različnih področjih:

 • zmanjšano porabo naravnih virov
 • bolj sistematičen pristop k izpolnjevanju zakonodajnih zahtev
 • izboljšana ozaveščenost zaposlenih – okoljska učinkovitost.

Pogosta vprašanja

Ko se sistem vzpostavlja, se določi obseg sistema, in sicer katere dejavnosti in lokacije podjetja bodo vključene v sistem ravnanja z okoljem.

Vzpostavi ga lahko vsako podjetje. Namen sistema je odgovorno ravnanje z okoljem in skladnost poslovanja z okoljsko zakonodajo. Certifikat ISO 14001 lahko pridobi podjetje kjer sta 2 zaposlena ali pa 1000 zaposlenih. Za vse veljajo enake zahteve standarda. Edina razlika je v tem, da je za manjše podjetje, izvajanje lahko hitrejše in lažje kot pri večjih podjetjih.

Najnovejša verzija standarda ISO 14001 je ISO 14001: 2015, ki jo je organizacija ISO objavila septembra 2015, in nadomešča predhodno verzijo ISO 14001:2004.

Standard je bil posodobljen, z namenom odzvati se na najnovejše trende v okoljskem upravljanju in vključitvijo dodatnih zahtev za prepoznavanje in razumevanje konteksta organizacije; vodstva; strateškega okoljskega upravljanja; upravljanja tveganj, povezanosti z grožnjami in priložnostmi; razmišljanju o življenjskem ciklu ter o oceni uspešnosti.

Obstaja eksplicitna in okrepljena zahteva namenjena vodstvu, da dokaže svojo zavezanost s sistemom. Obstajati mora jasna povezava med poslovno strategijo organizacije in njeno okoljsko politiko ter cilji. To je okrepljena zahteva v zvezi z najvišjim vodenjem. Poenostavljeno povedano, okoljska ozaveščenost ne sme biti samo črka na papirju, temveč se mora dejansko izvajati.

Najvišje vodstvo bo moralo v celoti prevzeti odgovornost za učinkovitost sistema ravnanja z okoljem, Pri načrtovanju strategije, bo moralo upoštevati vprašanja povezana z okoljem, ter zagotoviti potrebno podporo in vire, da bo sistem ravnanja z okoljem dosegel načrtovani rezultat.

Podporo in vodilo do pridobitve certifikata dobite pri nas

Smo skupina strokovnjakov, na področju vpeljave standardov. Z nami na poti do pridobitve certifikata sistema ravnanja z okoljem ISO 14001.

Z našo pomočjo do novih tržnih priložnosti

+ 386 (0) 599 42 160

info@iso-standard.si 

Vprašajte nas

Kontakt

  Standard*:

  ISO 9001ISO 14001ISO 27001ISO 45001IATF 16949FSC / PEFCISO 50001LCA analizaGDPRDrugo  * obvezno polje.
  Strinjam se s splošnimi pogoji.