Standardi
ISO 9001

ISO 9001

Iso standard ISO 9001 določa merila za sistem vodenja kakovosti. Lahko ga uporabljajo katera koli podjetja, velika ali majhna, ne glede na njegovo področje delovanja.

ISO 14001

ISO 14001

ISO 14001 zagotavlja praktično orodje za podjetja in organizacije vseh vrst, ki želijo upravljati svoje okoljske odgovornosti.

ISO 27001

ISO 27001

Iso standard ISO 27001 je sistem varovanja informacijskih sredstev. Je pomagalo pri zaščiti sredstev, kot so finančne informacije, intelektualna lastnina, podrobnosti o zaposlenih ali informacije, ki vam jih zaupajo tretje osebe.

FSC / PEFC

FSC / PEFC

FSC izvaja globalni sistem certificiranja gozdov z dvema ključnima sestavinama, in sicer upravljanje gozdov ter verigo skrbništva.

ISO 45001

ISO 45001

ISO 45001 zagotavlja okvir za prepoznavanje, nadzor in zmanjševanje tveganj, povezanih z zdravjem in varnostjo na delovnem mestu.

IATF 16949

IATF 16949

IATF 16949, v povezavi z ISO 9001, določa zahteve sistema vodenja kakovosti za načrtovanje in razvoj, proizvodnjo in po potrebi namestitev in servisiranje izdelkov, povezanih z avtomobilsko industrijo.

ISO 50001

ISO 50001

ISO 50001, katerega namen je omogočiti organizaciji, da sledi sistematičnemu pristopu pri doseganju nenehnega izboljševanja na področju energetske učinkovitosti.

IFS FOOD

IFS FOOD

IFS Food standard je namenjen vsem podjetjem, ki proizvajajo ali pakirajo živila. Združuje zahteve sistema HACCP po Codex Alimentariusu.

BRCGS FOOD

BRCGS FOOD

BRCGS FOOD standardi obsegajo standarde za varnost živil, embalažo in embalažne materiale, skladiščenje in distribucijo.

FAMI-QS

FAMI-QS

FAMI – QS je sistem vodenja kakovosti in varnosti krme za sektor posebnih sestavin krme (krmni dodatki in premiksi) in dopolnilnih krmnih mešanic.

FSSC 22000

FSSC 22000

Mednarodni standard za varnost živil priznan s strani GFSI. Organizaciji omogoča celovit nadzor nad sistemom vodenja kakovosti in varnosti izdelkov, obenem pa podrobno predpisuje tudi zahteve za izvajanje prerekvizitnih programov, s čimer je zagotovljena varnost na najvišjem nivoju.

GMP+

GMP+

Varnost in kakovost krme, ki ju naslavljajo GMP + certifikati sta ključni vprašanji za vse organizacije, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in distribucijo krme in hrane za živali in imata ob izgubi nadzora lahko resne posledice.

ISO 13485

ISO 13485

Standard ISO 13485:2016 vključuje zahteve za sistem vodenja kakovosti v proizvodnji medicinskih pripomočkov ter tudi z njimi povezanih storitev. Usklajen je s povezano veljavno zakonodajo, ki velja za področje medicinskih pripomočkov.

ISO 22000

ISO 22000

ISO 22000 standard je mednarodni standard Sistem vodenja varnosti živil, ki opredeljuje zahteve za organizacije vključene v prehransko verigo.