Ste v podjetju vzpostavili sistem vodenja po določenem standardu, sedaj pa želite za to pridobiti še ustrezen certifikat? Certifikacijska hiša je tista, ki lahko izvede postopek certificiranja. Preverite, zakaj jo potrebujete in kako izbrati pravo.

Zakaj certifikacijska hiša?

Certifikacija je postopek, s katerim se zagotavlja ali podjetje izpolnjuje zahteve ustreznega standarda. Postopek se konča z uradnim potrdilom o skladnosti in vpisom imetnika certifikata v ustrezni register.

Za pridobitev potrdila je potrebno izvesti postopek certificiranja, ki ga izvede neodvisna tretja stranka, tako imenovana certifikacijska hiša. Ta poda pisno zagotovilo, da je podjetje v skladu s specifičnimi zahtevami (zahtevami standarda).

Pomen izbire prave certifikacijske hiše

Mnoga podjetja na izbiro certifikacijske hiše gledajo kot na izbiro blaga, in sicer iskanje najnižje cene. Cena je res pomemben dejavnik, a vsekakor ni edini.

Če podjetje izbira certifikacijsko hišo glede na najnižjo ceno storitve, se namreč lahko zgodi, da izbere certifikacijsko hišo brez ustreznih izkušenj za presojanje njegove dejavnosti, ima slab sloves na trgu, ga njeni potencialni naročniki in/ali kupci ne prepoznajo, lahko se zgodi, da certifikat, ki ga potrebujete ni potrjen s strani akreditacijskega organa, ki je za vas pomembno in še kaj. Zato je zelo pomembno, da ste pri izbiri previdni in veste, kaj želite.

Kaj upoštevati pri izbiri certifikacijske hiše?

Nekega splošnega odgovora na to vprašanje ni, saj različna podjetja cenijo različne svari. Na primer, lahko se zgodi, da za svojo dejavnost potrebujete in ste vzpostavili zelo specifični standard, pri katerem je za za izvajanje presoje usposobljena le ena certifikacijska hiša. V takem primeru žal nimate veliko možnosti, katero certifikacijsko hišo izbrati. Ko pa že lahko izbirate, upoštevajte naslednje kriterije:

Ugled

Če je namen podjetja uporabljati certifikat v tržne namene, izberite certifikacijsko hišo, ki ima zaradi svojih izkušenj in strokovnega znanja ugled med potencialnimi kupci, naročniki, poslovnimi partnerji itn.

Akreditacija

Vse certifikacijske hiše niso pooblaščene (nimajo licence) oz. niso akreditirane. Če potrebujete certifikat, ki je potrjen tudi s strani akreditacijskega organa, morate preveriti, ali je certifikacijska hiša akreditirana oz. ali ima akreditacijo.

Akreditacija je potrdilo tretje osebe, povezano z organom za ugotavljanje skladnosti (npr. certifikacijsko hišo, inšpekcijskim organom ali laboratorijem), ki formalno dokazuje svojo usposobljenost za izvajanje posebnih nalog ugotavljanja skladnosti (kot so certificiranje, inšpekcijski pregledi in preskušanje). Med znanimi akreditacijskimi organi so, na primer CQI/IRCA, UKAS, ANAB, DAKKS, SLOVENSKA AKREDITACIJA itn.)

Specializacija

Če je vaše podjetje iz specifične branže, npr. banka ali zdravstvena ustanova, je dobro, da izbere certifikacijsko hišo, ki ima za ta področja že certificirana podjetja in izkušene presojevalce.

Izkušnje

Pomembno je, da ima certifikacijska hiša izkušene presojevalce, njihove izkušnje pa so preverljive.

Integrirana revizija

Ste v podjetju vzpostavil le standard ISO 45001, nameravate pa vzpostaviti tudi ISO 9001 in ISO 14001 ali še kakšne druge standarde? V tem primeru, lahko od svoje certifikacijske hiše zahtevate tako imenovano integrirano revizijo oz. integrirano presojo. To pomeni, da se ne opravlja ločenih revizij/presoj za vsak sistem (standard) posebej, temveč se opravi ena integrirana presoja za vse sisteme (standarde). Tako prihranite čas in zmanjšate stroške.

Prilagodljivost

Če izbirate certifikacijsko hišo iz tujine, bo možnosti za prilagajanje manj. Na primer, zelo težko boste spremenili datum certificiranja (npr. če pride do kakšnih sprememb/težav v vašem podjetju), saj znajo biti za presojevalca organizirani in plačani vsi potovalni stroški (npr. letalska karta, nočitev itn.).

Jezik

Certifikacijski postopek poteka veliko bolj gladko, če presojevalec govori vaš jezik. Dokumentacija se namreč pregleduje veliko lažje, če ni jezikovne ovire.

Najprej se vprašajte, kakšne koristi želi podjetje pridobiti s certificiranjem, kaj pričakujete od certifikacijske hiše. In od tu lahko začnete oblikovati kriterije izbire, ki ustrezajo vaši dani situaciji.

Andreja Bogataj
Svetovalec
Sistem ravnanja z okoljem
Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu