FSC / PEFC

Družbeno koristno gospodarjenje z gozdovi

FSC ® JE NAMENJEN PODJETJEM, KI SE UKVARJAJO S PROIZVODNJO IN TRGOVINO Z LESNIMI PROIZVODI

Zakaj FSC / PEFC

Nove tržne priložnosti

Sledljivost lesa

Trajnostno gospodarjenje

Z vpeljavo FSC certifikata, pridobite ne le na kredibilnosti vašega podjetja temveč tudi:

> prihranite pri stroških z dobro izolacijo: toplotna izolacija je ena najpomembnejših lastnosti gradbenega materiala. Zaradi slabe toplotne izolacije je stanovanja in stavbe pozimi težje ogrevati, poleti pa težje ohlajati.

>> imate pozitivne odnose v skupnosti: uporaba lesnih izdelkov s certifikatom FSC podjetjem omogoča, da se s strankami pogovarjajo o odgovorni naravi svojih nakupnih odločitev. Tudi vladni projekti vse pogosteje vključujejo FSC kot del svojih trajnostnih zahtev.

FSC

Certifikat FSC zagotavlja:

Certifikat FSC® tako podjetjem omogoča da, dokažejo OKOLJSKO ZAVEST in se odzivajo na okoljske skrbi strank, dokažejo SKLADNOST S PROGRAMI za vodenje svetovnega sveta in pripomorejo k VEČJI PREPOZNAVNOSTI,  kar jim omogoča nove tržne priložnosti z diferenciacijo izdelkov. 

FSC / PEFC

Certifikata FSC / PEFC odjemalcem izdelkov iz lesa zagotavljata, da je bila v izdelku upoštevana celotna nadzorna veriga, ki sega od gospodarjenja z gozdom do prodajalca. Odjemalcem lesnih izdelkov pa potrjujeta, da zaradi njihovega nakupa ni bil posekan varovan gozd in da se ni naredil golosek. Prav tako potrjuje, da so se spoštovale delavske pravice gozdarjev in da se je ohranilo naravno okolje v kar najširši obliki. Shemi stremita k ohranitvi gozdov oziroma sta zasnovani na odgovornem gospodarjenju z gozdom, ter na principu sledljivosti lesa iz certificiranih gozdov, od drevesa do končnega izdelka.

Trajnostno gospodarstvo

Je skrb za gozdove in gospodarjenje z njimi, ki zagotavlja naravne vire, kot sta les in čista voda, katere potrebujemo zdaj in predvsem za prihodnost. Certifikat FSC zagotavlja, da izdelki prihajajo iz odgovorno upravljanih gozdov, ki zagotavljajo okoljske, družbene in gospodarske koristi. Certificiranje gospodarjenja z gozdovi FSC potrjuje, da se z določenim območjem gozda gospodari v skladu z načeli in merili FSC.

Standardi gospodarjenja z gozdovi FSC:

 • širijo varstvo kakovosti vode
 • prepovedujejo sečnjo redkih starih gozdov
 • preprečujejo izgubo naravnega gozdnega pokrova
 • prepovedujejo uporabo zelo nevarnih kemikalij, kar so vse edinstveni vidiki sistema
Vrednost certifikatov FSC / PEFC je, da podjetju omogoča večjo možnost prodaje na zahtevnem tujem trgu.

Pridobljeni certifikat zahtevajo velika trgovska podjetja, ki v njem vidijo dokaz okolijske ozaveščenosti in pripravljenosti ponuditi odjemalcem izdelke, pridobljene na način, ki upošteva ekološki, socialni in ekonomski vidik.

Pogosta vprašanja

Podjetje, ki ima pravno lastništvo proizvoda s certifikatom FSC® in želi pridobiti trditev FSC® o tem izdelku, mora imeti veljavno potrdilo o verigi hranjenja. To velja tudi za podjetja, ki izdelujejo, tržijo, ponovno označujejo in / ali ponovno pakirajo izdelke. Brez certificiranja FSC® oz. certifikata FSC®, podjetje ne sme v svojih promocijskih dejavnostih uporabljati imena ali blagovnih znamk FSC®.

Tiskarna – tiskanje na FSC® certificiranem papirju, ki želi uporabiti logotip FSC®. Proizvajalec embalaže, ki uporablja FSC® material in želi opremiti svoje izdelke s FSC® logom; Grosist na debelo, ki želi trgovati s FSC-certificiranimi lesnimi proizvodi in zahtevati status FSC® teh izdelkov; Distributerja lesa, ki želi kupiti in prodajati vrata FSC® ali izdelovalca pohištva, ki želi uporabiti FSC®-certificiran les za izdelavo pohištva, ki bo prodan kot “FSC®-certificiran”.

Certifikat FSC® omogoča podjetjem, da dokažejo okoljsko zavest in se odzivajo na okoljske skrbi strank. Certificiranje FSC® je krepka izjava o kakovosti upravljanja z naravnimi lesnimi viri in papirnimi izdelki.

Certificiranje FSC® omogoča podjetjem, da dokažejo skladnost s programi, kot sta program LEED za vodenje svetovnega sveta za zeleno gradnjo (USGBC) in shema EU za okolje.

Certifikat FSC® lahko pripomore k večji prepoznavnosti in omogoča nove tržne priložnosti z diferenciacijo izdelkov.

Certifikat FSC® velja pet (5) let. Hkrati boste morali opraviti letne revizije kot pogoj za ohranitev certifikata. Prav tako boste morali popraviti neskladnosti, ki jih je revizor ugotovil v določenih časovnih okvirih.

Podporo in vodilo do pridobitve certifikata dobite pri nas

Smo skupina strokovnjakov na področju vpeljave standardov. Z nami na poti do pridobitve certifikata FSC.

Z našo pomočjo do novih tržnih priložnosti

+ 386 (0) 599 42 160

info@iso-standard.si 

Vprašajte nas

Kontakt

  Standard*:

  ISO 9001ISO 14001ISO 27001ISO 45001IATF 16949FSC / PEFCISO 50001LCA analizaGDPRDrugo  * obvezno polje.
  Strinjam se s splošnimi pogoji.