LCA analiza

LCA analiza ali analiza življenjskega cikla je metodologija za ocenjevanje okoljskih vplivov, v vseh fazah življenjskega cikla izdelka, procesa ali storitve. Pri izdelku se okoljski vplivi upoštevajo od pridobivanja in predelave surovin, prek proizvodnje, distribucije in uporabe izdelka do recikliranja ali končnega odlaganja materialov, ki ga sestavljajo.

Katere so stopnje LCA?

Štirje koraki ocene življenjskega cikla: 

  1. opredelitev cilja in področja uporabe 
  2. analiza vplivov in okoljskih parametrov 
  3. ocena učinka 
  4. razlaga 
LCA analiza

Analiza vpliva izdelka na okolje 

Študija LCA vključuje popis energijskih in materialnih tokov ki so potrebni v celotni vrednostni verigi izdelka, procesa ali storitve ter določitev okoljskih parametrov, ki se pri tem oddajajo v okolje. Cilj LCA je analizirati okoljski odtis izdelka, procesa ali storitve, ga dokumentirati in ga nato izboljšati.

Standardizirani postopki za izvajanje LCA so vključeni v serijo standardov za okoljsko ravnanje, zlasti v ISO 14040 in ISO 14044. ISO 14040 vsebuje “načela in okvir” standarda, ISO 14044 pa “zahteve in smernice”.  

Analiza življenjskega cikla je natančna in veljavna le toliko, kolikor je natančen in veljaven popis vplivov in njihovih podatkov o emisijskih faktorjih.  

Zaradi globalizacije ter hitrosti raziskav in razvoja se na trgu nenehno pojavljajo novi materiali in proizvodne metode, zato je pomembno in hkrati težko prepoznati in uporabiti najnovejše informacije. V sektorju zabavne elektronike se na primer izdelki, kot so mobilni telefoni, lahko preoblikujejo vsakih 9 do 12 mesecev, kar ustvarja potrebo po hitrem in stalnem zbiranju podatkov.  

Popis in cikel analize življenjskega cikla izdelka

Pri pripravi LCA se  upošteva tudi pridobivanje primarnih in recikliranih materialov, njihovo predelavo in proizvodnjo, dostavo, uporabo izdelka in odstranjevanjem izdelka. Če je mogoče določiti okolju najbolj škodljivo od teh stopenj, se lahko vpliv na okolje učinkovito zmanjša z osredotočanjem na spremembe v tej posamezni fazi.

Vprašanju ZAKAJ potrebujemo analizo življenjskega cikla sledi izbira CILJA, potem sledimo metodologiji začrtanih smernic vse do želenega cilja:

Upoštevanje predpisov

(tako zahtevajo tehnični predpisi)

Zahteve kupca

(predstavimo naše napore za zmanjševanje okoljskih vplivov)

Interni namen

(iščemo vedno nove načine za zmanjšanje okoljskega odtisa)

Kako vam pomagamo?

Ker je LCA analiza ključna za nemoteno poslovanje in ker se zavedamo doprinosa le-te k produktivnosti, inovativnosti in stalnim izboljšavam podjetja, Vam s strokovno pomočjo naših poznavalcev in strokovnjakov svetujemo in pomagamo vse od začetnih študij primerov, raznih vmesnih postopkovnih analiz in procesov, zbiranja podatkov ter seveda pri oddaji končnega poročila v obravnavo.