Načrt gospodarjenja z odpadki

Načrt gospodarjenja z odpadki je ključni dokument za vsako organizacijo, ki si prizadeva za učinkovito in trajnostno ravnanje z odpadki. Pri Standardi.si ponujamo celovite rešitve, ki vam pomagajo razviti, implementirati in optimizirati vaš načrt gospodarjenja z odpadki, s čimer zagotavljamo, da vaša organizacija dosega najvišje standarde trajnosti in skladnosti z zakonodajo.

Elementi načrta gospodarjenja z odpadki

 • Načrtovanje zbiranja odpadkov: Načrt vključuje sisteme za učinkovito zbiranje in prevoz odpadkov.
  Pomembno je določiti metode in frekvenco zbiranja, da se prepreči kopičenje odpadkov ter omogoči njihovo pravilno obdelavo.

 • Ločevanje odpadkov: Ločevanje različnih vrst odpadkov na viru je ključnega pomena za učinkovito recikliranje in obdelavo.
  Načrt mora vključevati smernice za pravilno ločevanje odpadkov, vključno z izobraževanjem zaposlenih.

 • Recikliranje: Ukrepi za recikliranje materialov, ki jih je mogoče ponovno uporabiti, so bistveni za zmanjševanje količine odpadkov, ki končajo na odlagališčih.
  Načrt mora opredeliti materiale, ki se lahko reciklirajo, ter postopke za njihovo zbiranje in obdelavo.

 • Odstranjevanje odpadkov: Varne in skladne metode za odstranjevanje odpadkov, ki jih ni mogoče reciklirati, so prav tako del načrta.
  To vključuje postopke za odstranjevanje nevarnih odpadkov, ki zahtevajo posebno obravnavo.

 • Predelava odpadkov: Predelava odpadkov v nove vire ali energijo je napreden pristop k zmanjševanju okoljskega odtisa.
  Načrt mora vključevati možnosti za predelavo, ki so primerne za specifične vrste odpadkov.

 • Zmanjševanje količine odpadkov: Cilji in strategije za zmanjšanje nastajanja odpadkov na izvoru so ključni za dolgoročno trajnost.
  To vključuje ukrepe za zmanjšanje porabe materialov, optimizacijo proizvodnih procesov ter spodbujanje ponovne uporabe.

 • Spodbujanje trajnostnih praks: Načrt mora vključevati ukrepe za spodbujanje trajnostnih praks znotraj organizacije, kot so izobraževanje zaposlenih,
  ozaveščanje o pomenu trajnostnega ravnanja z odpadki ter spodbujanje uporabe okolju prijaznih materialov.

Zakonske zahteve

Načrt gospodarjenja z odpadki mora izdelati vsaka pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki v posameznem koledarskem letu zaradi svoje dejavnosti ustvari:

 • Več kot 150 ton odpadkov, ali
 • Več kot 200 kilogramov nevarnih odpadkov, ali
 • Je povzročitelj odpadnih olj zaradi opravljanja dejavnosti, ne glede na količino nastalih odpadnih olj.

Ta načrt mora biti ustrezno spremenjen ob vsakokratni odločitvi o spremembi ravnanja z odpadki, kar zahteva stalno prilagajanje in posodabljanje strategij ter ukrepov.

 •  

Pomembnost načrta gospodarjenja z odpadki

Načrt gospodarjenja z odpadki je ključnega pomena za zmanjševanje negativnih vplivov na okolje in izboljšanje trajnosti organizacije.
S pravilnim načrtovanjem in izvajanjem tega dokumenta lahko organizacije:

 •  

Izboljšajo svojo okoljsko učinkovitost

Zmanjšajo stroške povezane z ravnanjem z odpadki

Zagotovijo skladnost z zakonodajnimi zahtevami

Prispevajo k ohranjanju naravnih virov in zmanjšanju okoljskega odtisa

Kako vam pomagamo?

Naši strokovnjaki bodo ocenili vaše trenutne prakse ravnanja z odpadki in prepoznali ključna področja za izboljšave.
Skupaj bomo razvili strategije, ki bodo najbolj ustrezale vaši organizaciji. Zaupajte nam, da vam pomagamo razviti učinkovit in trajnosten načrt za ravnanje z odpadki, ki bo koristil tako vaši organizaciji kot tudi okolju. Kontaktirajte nas še danes, da skupaj najdemo najboljše rešitve za vaše potrebe!