GDPR

Uvedba varstva osebnih podatkov

Prepoznavanje in zmanjšanje tveganj nezakonite obdelave podatkov.

Izboljšanje zaupanja kupcev in poslovnih partnerjev.

Zmanjšanje tveganja za nastanek kršitve varstva osebnih podatkov.

Kako vam lahko pomagamo?

Vašemu podjetju lahko kompetentno pomagamo pri ustrezni pripravi oz. pri zagotavljanju skladnosti z zahtevami Splošne uredbe o varstvu podatkov. Sodelovali smo pri številnih projektih (male in velike družbe) zagotavljanja skladnosti z GDPR. Težimo k viziji, da pri izvedbi prilagoditve vedno upoštevamo kontekst podjetja in izvedemo le tiste prilagoditve, ki so glede na stanje podjetja in glede na zahteve zakonodaje potrebne.

Naš strokovni tim vam lahko kompetentno pomaga pri začetnih pripravah na uvajanje potrebnih sprememb povezanih z GDPR, in sicer z:

  • Izvedbo svetovalnih sestankov na temo uvedbe GDPR;
  • Videokonferenčnih posvetov v zvezi z uvedbo GDPR;
  • Izvedbo ocene/presoje razkoraka med trenutnim stanjem v podjetju in stanjem, ki se zahteva v skladu z GDPR;
  • Uvajanjem sprememb v podjetju zaradi zagotavljanja skladnosti z zahtevami GDPR;
  • Pripravo vse potrebne dokumentacije in izvajanjem pomoči pri implementaciji pravil v podjetje;
  • Pripravo DPIA analize;
  • Svetovanjem pri reševanju težav s strankami ali pri postopkih pred Informacijsko pooblaščenko;
  • Izobraževanjem in treningom zaposlenih v zvezi z zahtevami GDPR (v podjetju ali na daljavo na način »webinarja«), ter
  • Z nudenjem storitve DPO – pooblaščene osebe za varnost osebnih podatkov kot »outsourcing« funkcije v podjetju.