ISO 45001

Poskrbite za zdravje pri delu vaših zaposlenih

PRILOŽNOST, DA ORGANIZACIJE ZNIŽAJO TVEGANJA IN ZAGOTOVIJO VARNEJŠE DELOVNO OKOLJE

Z ISO 45001 zavarujte

Lastnino

Podjetje

Zaposlene

Poskrbite za zdravje pri delu vaših zaposlenih

Vedno več organizacij želi poskrbeti za dokazovanje odgovornosti do poklicnega zdravja in varnosti pri delu. To je v večini primerov ključno za zaposlene, vendar tudi za odjemalce, interesne skupine in ugled organizacije. Poleg tega vedno bolj stroga zakonodaja zahteva, da organizacije prikažejo jasno in aktivno prizadevanje za zdravje in varnost. Odjemalci in zaposleni te dokaze želijo vnaprej, seveda poleg zagotovila, da organizacija njihove zahteve dosega sedaj in jih bo tudi v prihodnosti.

Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu (ISO 45001) je mednarodni standard, ki opredeljuje zahteve v zvezi s sistemi vodenja varnosti in zdravja pri delu, da bi podjetja lažje obvladovala varnostna tveganja in povečale učinkovitost svojega delovanja.

Pridobitev certifikata ISO 45001 vključuje

► izboljšanje varnostne kulture in povečanje učinkovitosti ter posledično zmanjšanje števila nezgod in izpadov proizvodnega časa,

► povečanje nadzora nad nevarnostmi in znižanje tveganj z zastavljanjem okvirnih in izvedbenih ciljev ter zmanjševanjem potencialne odgovornosti,

► izkazana skladnost z zakonodajo in izboljšana javna podoba v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu,

► zniževanje zavarovalnih premij in vključenost v strategijo trajnostnega razvoja in izkazana zavezanost k varovanju zaposlenih, lastnine in podjetja.

ISO 45001
ISO 45001 standard

Ključne značilnosti ISO 45001

► usklajenost s standardom ISO 14001,

► združljivost s standardom ISO 9001,

► velik poudarek na ” zdravju”,

► ocenjevanje skladnosti, zahtevano kot pri standardu ISO 14001,

► poraba cikla PDCA (planiraj > izvedi > preveri > ukrepaj).

Pogosta vprašanja

Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu ISO 45001 (prej poznan kot OHSAS 18001) je mednarodni standard, ki opredeljuje zahteve v zvezi s sistemi vodenja varnosti in zdravja pri delu, da bi podjetja lažje obvladovala varnostna tveganja in povečale učinkovitost svojega delovanja.

Standard se lahko uporablja za vse poslovne in operativne dejavnosti ter zahteva tudi skladnost z vsemi veljavnimi regulativnimi okviri. ISO 45001 je usmerjen v obvladovanje tveganj in ima za cilj omogočiti organizacijam, da proaktivno upravljajo svoje procese, da bi zmanjšali tveganje za zdravje in varnost. Ta standard ne določa meril uspešnosti varnosti in zdravja pri delu, niti ne vsebuje podrobnih specifikacij za načrtovanje sistema upravljanja, vendar zahteva, da organizacija:

 • vzpostavi lastno varnostno politiko in cilje,
 • opredeli nevarnosti in tveganja,
 • oceni verjetnost in vpliv tveganja,
 • preveri skladnost z veljavnimi pravili,
 • načrtuje in uporabi ustrezne protiukrepe za preprečevanje poškodb, bolezni in smrtnih žrtev,
 • spremlja in izboljšuje delovanje.
 • Velik poudarek na “zdravju”,

 • Usklajenost s standardom ISO 14001 (za olajšanje integracije),

 • Združljivost z ISO 9001

 • Uporaba cikla PDCA (planiraj-izvedi-preveri-ukrepaj),

 •  “Ocenjevanje skladnosti”, zahtevano kot pri standardu ISO 14001

 • Vključenost ljudi pri vzpostavljanju sistema in preiskovanju incidentov.

Standard OHSAS velja za vsa podjetja/organizacije, ki želijo:

 • Podpirati in spodbujati dobre prakse glede varnosti in zdravja pri delu,
 • Zmanjšati varnostna tveganja v delovnem okolju,
 • Zagotoviti pravilno uporabo svoje politike varnosti in zdravja pri delu ter doseganje ciljev,
 • Uvesti skupen jezik za zdravje in varnost v podjetju,
 • Vzpostaviti, uporabiti, nadzorovati in izboljšati sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu,
 • Dokazati skladnost z ISO 45001 zainteresiranim stranem,
 • Itn.

Učinkovito izvajanje ISO 45001 zahteva jasno strukturo upravljanja z jasno opredeljenimi pristojnostmi in odgovornostjo, merljivimi cilji za izboljšave, sistematičnim pristopom k oceni tveganja in merljivimi rezultati. To vključuje spremljanje napak pri upravljanju zdravja in varnosti, revidiranje uspešnosti in pregledovanje politik in ciljev.

 • Izboljšanje ozaveščenosti in nadzor nad nevarnostmi in tveganji na delovnem mestu,
 • Spodbujanje zmanjšanja števila in resnosti nezgod in bolezni, povezanih z delom,
 • Izboljšanje zdravja in varnosti zaposlenih ter zadovoljstva ljudi,
 • Upravljanje skladnosti z zakonskimi in drugimi regulativnimi zahtevami,
 • Vzpostavitev okvira za učinkovito obvladovanje tveganj,
 • Izboljšanje produktivnosti,
 • Zmanjševanje stroškov, povezanih s pravnimi stroški in odškodninami
 • Izboljšanje podobe podjetja,
 • Itn.
Podporo in vodilo do pridobitve certifikata dobite pri nas

Smo skupina strokovnjakov, na področju vpeljave standardov. Z nami na poti do pridobitve certifikata sistema varnosti in zdravja pri delu ISO 45001.

Z našo pomočjo do novih tržnih priložnosti

+ 386 (0) 599 42 160

info@iso-standard.si 

Vprašajte nas

Kontakt

  Standard*:

  ISO 9001ISO 14001ISO 27001ISO 45001IATF 16949FSC / PEFCISO 50001LCA analizaGDPRDrugo  * obvezno polje.
  Strinjam se s splošnimi pogoji.