EMAS

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) je prostovoljen sistem za okoljsko ravnanje in presojo, ki ga je razvila Evropska unija. Namenjen je organizacijam vseh velikosti in iz različnih sektorjev, ki želijo oceniti, izboljšati in poročati o svoji okoljski učinkovitosti. S tem sistemom lahko organizacije vzpostavijo učinkovit okvir za okoljsko upravljanje, izboljšajo svoje okoljske prakse in povečajo preglednost ter zaupanje med zainteresiranimi stranmi.

Glavne značilnosti in cilji EMAS

Sistematično okoljsko ravnanje
EMAS pomaga organizacijam vzpostaviti in izvajati sistematičen pristop k okoljskemu ravnanju. To vključuje prepoznavanje in nadzor nad okoljskimi vidiki, določanje okoljskih ciljev ter spremljanje in merjenje okoljske učinkovitosti. 

Zakonska skladnost
Organizacije, vključene v EMAS, morajo izpolnjevati vse veljavne okoljske predpise in zakone. To ne pomeni zgolj izpolnjevanja minimalnih zahtev, temveč preseganje zakonskih standardov, kar zagotavlja odgovorno in trajnostno poslovanje.

Nenehno izboljševanje
EMAS spodbuja organizacije k nenehnemu izboljševanju njihove okoljske učinkovitosti, kar vključuje redne notranje in zunanje preglede ter revizije. To zagotavlja skladnost in napredek pri doseganju okoljskih ciljev. Organizacije, ki sodelujejo v EMAS, morajo pripraviti letno okoljsko izjavo, ki je javno dostopna. Ta izjava vsebuje informacije o okoljskih vidikih, vplivih, ciljih in doseženih izboljšavah, kar povečuje preglednost in odgovornost ter gradi zaupanje med vsemi zainteresiranimi stranmi.

Vključenost zaposlenih
EMAS tudi spodbuja vključenost vseh ravni zaposlenih v proces okoljskega ravnanja, kar vključuje izobraževanje, usposabljanje in sodelovanje pri določanju in doseganju okoljskih ciljev. S tem zagotavljamo, da vsak član ekipe prispeva k trajnostnim praksam.

Zakaj izbrati EMAS?

EMAS ni samo okoljski standard, temveč tudi zmogljivo orodje za organizacije, ki želijo doseči trajnostno odličnost. Ključne prednosti vključujejo izboljšano okoljsko učinkovitost s sistematičnim pristopom in nenehnim izboljševanjem, večjo preglednost in zaupanje z rednim poročanjem ter konkurenčno prednost, saj organizacije z EMAS certifikatom izstopajo na trgu kot vodilne v okoljskem upravljanju. Poleg tega bodo vaši zaposleni bolj zavzeti in motivirani, saj bodo aktivno prispevali k okoljskim ciljem.

Izboljšana okoljska učinkovitost

Večja preglednost in zaupanje

Konkurenčna prednost

Vključenost in motivacija zaposlenih

Kako vam pomagamo?

EMAS je ključno orodje za organizacije, ki želijo izstopati na področju trajnostnega razvoja in okoljske odličnosti. Z našo pomočjo lahko vzpostavite sistem, ki bo vaši organizaciji prinesel številne prednosti in prispeval k boljši prihodnosti za vse. Naša strokovna ekipa vam bo pomagala pri vsakem koraku implementacije EMAS sistema. Skupaj bomo razvili in implementirali sistem okoljskega ravnanja, ki je prilagojen vaši organizaciji. Pomagali vam bomo spremljati in meriti okoljsko učinkovitost ter izvajati potrebne izboljšave. Prav tako bomo zagotovili izobraževanje in usposabljanje za vaše zaposlene, da bodo lahko učinkovito sodelovali pri doseganju okoljskih ciljev.
Kontaktirajte nas danes in začnite svojo pot k trajnostni odličnosti z EMAS!