Splošni pogoji

 
 
 

Vsebine objavljene na spletnih straneh www.standardi.si, so last podjetja Eudace d.o.o.. Ne sme se jih prepisovati, kopirati, razmnoževati ali na kakršenkoli način drugače razširjati brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja Eudace d.o.o.

Fizične ali pravne osebe, ki ravnajo v nasprotju z zgornjim odstavkom so odškodninsko in kazensko odgovorne skladno z zakonodajo, ki velja v Republiki Sloveniji.

V primeru, da uporabnik spletnih strani podjetja Eudace d.o.o. podjetju ali njegovim zaposlenim povzročijo kakršno koli škodo zaradi nepravilnega ali nedovoljenega načina uporabe spletne strani, mora v celoti odpraviti povzročeno škodo in vzpostaviti stanje kakršno je bilo pred nastankom škode. V primeru, ko odprava povzročene škode ni mogoča, mora povzročitelj škode podjetju Eudace d.o.o. plačati denarno odškodnino, ki je ekvivalent povzročene škode.

Na določenih mestih spletne strani bo Eudace d.o.o. zbiral nekatere osebne podatke obiskovalcev, za potrebe obveščanja ali pošiljanja aktualnih novic. Eudace d.o.o. jamči, da bodo tako zbrani podatki namenjeni izključno interni uporabi in se ne bodo posredovali drugim fizičnim in pravnim osebam ali bili kakorkoli drugače zlorabljeni.

Eudace d.o.o. ni odgovoren za občasno nedelovanje strani ali povezav na zunanje spletne strani, za morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Eudace d.o.o. si pridržuje pravico do sprememb vsebin, objavljenih na svojih spletnih straneh.

Uporabnik spletnih strani podjetja Eudace d.o.o. sprejema pogoje uporabe in potrjuje da je seznanjen s pogoji uporabe spletnih strani ter da se z njimi strinja.

Vsi podatki, ki se objavijo na spletnih straneh podjetja Eudace d.o.o., postanejo izključna last podjetja Eudace z vsemi pripadajočimi pravicami in obveznostni, skladno z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah ter Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

V primeru sporov glede uporabe in delovanja spletnih strani bosta uporabnik in podjetje Eudace d.o.o. poskušala spore rešiti najprej na miren način, v kolikor mirna rešitev ne bo mogoča, bo o sporih odločalo pristojno sodišče v republiki Sloveniji, razen če pred nastankom spora ni bilo dogovorjeno drugače.