Zaradi izbruha korona virusa smo podjetja morala za obvladovanje izrednih razmer sprejeti ukrepe za obvarovanje zdravja zaposlenih in zagotavljanje nemotenega poslovanja. Poraja pa se vprašanje, kaj bomo z ukrepi, ko se bo zmanjšalo tveganje za pojav koronavirusa? Jih obdržimo? Vse to in še več vam razkrivamo v nadaljevanju.

Read more