Zaradi izbruha korona virusa smo podjetja morala za obvladovanje izrednih razmer sprejeti ukrepe za obvarovanje zdravja zaposlenih in zagotavljanje nemotenega poslovanja. Poraja pa se vprašanje, kaj bomo z ukrepi, ko se bo zmanjšalo tveganje za pojav koronavirusa? Jih obdržimo? Vse to in še več vam razkrivamo v nadaljevanju.

Ukrepi za zaščito zdravja zaposlenih

S strani pristojnih institucij smo prejemali različne informacije o tem, kako v podjetju najbolje zaščititi zdravje zaposlenih. Vzpostavili smo različne postopke ter sprejeli ukrepe, kot so: nošenje zaščitnih mask in rokavic, redno razkuževanje rok, preverjanje zdravja zaposlenih ob prihodu v službo (merjenje telesne temperature), zagotovili ustrezno razdaljo, delo od doma in še kaj. Mnogi pa se zdaj sprašujejo, kaj bo s temi ukrepi v prihodnje – jih bomo obdržali, ko se bo zmanjšalo tveganje koronavirusa (ko bodo pristojne institucije razglasile konec epidemije) in jih uporabili tudi v prihodnosti? Vzpostavljene ukrepe lahko obdržimo, saj so uporabni tudi v prihodnje. Virusna obolenja in nalezljive bolezni namreč so in bodo med nami, na zdravje naših zaposlenih in posledično na poslovanje podjetja, lahko močno vplivajo, sploh, če se pojavijo v takšni meri kot izbruh koronavirusa. Zato izvajanje že vzpostavljenih ukrepov prilagodite na dano situacijo ter z njimi obvladujte in izboljšujte zdravje in varnost pri delu oz. zdravje vaših zaposlenih. Na primer, število virusnih obolenj se močno poveča v hladnejšem delu leta, najpogostejša so prehladna obolenja, gripe, bronhitisi, itn. Da zavarujete zdravje vaših zaposlenih in posledično zmanjšate bolniške odsotnosti, naj v tem času obvelja že vzpostavljeni ukrep, ki ste ga uvedli v času koronavirusa, in sicer redno umivanje in razkuževanje rok (mila in razkužila prisotna na toaletah in delovnih mestih). Če se je med korona virusom izkazalo delo od doma kot dobra izkušnja, pa mogoče tudi v bodoče omogočite delo od doma tistim zaposlenim, ki so zaradi večjih zdravstvenih težav bolj na udaru za to da zbolijo (na primer za gripo, virusno pljučnico itn.). 

Spremljate novosti!

V času epidemije ste gotovo vzpostavili oz. določili odgovorne osebe, ki so spremljale novosti glede koronavirusa in so zaposlene obveščale o situaciji ter vzpostavile vse potrebne ukrepe, da se je zagotovilo zdravje zaposlenih. Tudi za naprej ne opustite tega ukrepa, naj vaš tim še vedno skrbi za vse, kar je povezano s tematiko iz vidika varnosti in zdravja pri delu (ne samo virusna obolenja). Naj spremlja razmere znotraj podjetja, uvaja oz. vzpostavlja potrebne ukrepe, da se zavaruje zdravje zaposlenih na delovnem mestu, komunicira, obvešča zaposlene ter z njimi izvaja posvete (na primer o sprejetih novih ukrepih, spremembah na delovnem mestu, tveganjih na delovnem mestu itn.).

Varnost in zdravje pri delu neposredno vpliva na uspešnost podjetja, zato je zelo pomembno, da zaposlenim zagotovite varno in zdravo delovno okolje.

Andreja Bogataj
Svetovalec
Sistem ravnanja z okoljem
Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu