Danes 14.oktobra 2020 poteka Mednarodni dan e-odpadkov, ki je namenjen promociji ter ozaveščanju glede pravilnega ravnanja z električno in elektronsko opremo po vsem svetu.

Mednarodni dan e-odpadkov je leta 2018 razvil forum WEEE s podporo svojih članov z namenom za povečanje recikliranja e-odpadkov in spodbujanje potrošnikov k recikliranju svojih e-odpadkov na globalni ravni.

Po poročanju OZN Global E-waste Monitor 2020 je po vsem svetu leta 2019 nastalo rekordnih 53,6 milijona ton elektronskih odpadkov, kar je 21 % več kot v zadnjih petih letih. Ocenjuje se, da bo do leta 2030 to število doseglo 74 milijonov ton. Zbranih in recikliranih je bilo v letu 2019 samo 17,4 odstotka e-odpadkov.

Mednarodni dan e-odpadkov
14.oktober, mednarodni dan e-odpadkov!

Podatki podani za leto 2019 s strani foruma WEEE

V letu 2019 je bilo zbranih in ustrezno recikliranih le 17,4% svetovnih e-odpadkov. To pomeni, da je bilo 44,3 milijona ton e-odpadkov v vrednosti 57 milijard ameriških dolarjev odnesenih na odlagališča, požganih ali nezakonito prodanih in obdelanih na podstandardni način, in to kljub temu, da je 71 % svetovnega prebivalstva zajetih v zakonodajo o e-odpadkih. Posledica tega je velika izguba dragocenih in kritičnih surovin iz dobavne verige in z nezakonitimi pošiljkami odpadkov v države v razvoju povzroča resna zdravstvena, okoljska in družbena vprašanja.

Tudi v Evropi, ki je vodilna v svetu pri recikliranju e-odpadkov, je kot zbranih in recikliranih, uradno prijavljenih le 42,5 % e-odpadkov . Pomanjkanje ozaveščenosti javnosti pa državam preprečuje razvoj krožnega gospodarstva za elektronsko opremo.

Kaj spada v električne in elektronske odpadke?

Sem spadajo številni aparati in naprave, in sicer: električno in elektronsko orodje, oprema za razsvetljavo, zapestne ure in budilke, elektronske igrače in športna oprema z električnimi in elektronskimi sestavnimi deli, mobiteli itn. Ti odpadki vsebujejo številne dragocene surovine, ki jih je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti.

Kako ravnati z odpadno električno in elektronsko opremo?

Odpadki vsebujejo nevarne snovi, ki škodujejo okolju, ljudem in živalim, zato jih zbiramo in odlagamo ločeno od ostalih odpadkov. Odpadno električno in elektronsko opremo prevzemajo trgovci ob nakupu nove opreme, sprejemajo jo različni center za ravnanje s tovrstnimi odpadki. Oddaja odpadne električne in elektronske opreme pa je možna tudi ob odvozu kosovnih odpadkov. Za odpadno električno in elektronsko opremo so vzpostavljeni tudi ulični zbiralniki, kamor lahko oddate svoj izrabljen aparat. Vse lokacije uličnih zbiralnikov za odpadno elektronsko opremo najdete na www.stariaparati.si

Andreja Bogataj
Svetovalec
Sistem ravnanja z okoljem
Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu