Certifikat FSC®, ki naročnikom izdelkov iz lesa zagotavlja, da je bila v izdelku upoštevana celotna nadzorna veriga, ki sega od gospodarjenja z gozdom do prodajalca, je bil dopolnjen. Preverite, kakšne spremembe prinaša njegova dopolnitev.


Z 12. avgustom 2020 je stopila v veljavo sprememba FSC-STD-40-004 V3-0, t. 7.3., ki določa, da organizacije zagotovijo informacije o drevesnih vrstah na seznamih skupin izdelkov, kjer zbirajo informacije o vrstah, s katerimi označujejo značilnosti izdelka. Podatki o vrstah so pomembni za določitev skupin izdelkov in nadzor nad FSC proizvodi. Cilj tega nasveta je pojasniti zahtevo, kako natančneje določiti potrebne informacije o vrstah znotraj skupin izdelkov FSC.

Če povzamem bistvene spremembe, ki jih je nadgradnja prinesla.

  1. Informacije o vrstah določajo značilnosti izdelka in jih je potrebno določiti za vse skupine izdelkov FSC.
  2. Organizacije morajo v svojih evidencah hraniti in vzdrževati sezname skupin izdelkov in med izvedbo presoj dovoliti vpogled. Sezname ni potrebno pošiljati certifikacijskim organom.
  3. Na zahtevo FSC, ASI ali certifikacijskih organov morajo Organizacije v desetih (10) delovnih dneh zagotoviti informacije o vrstah.
  4. Podatki o vrstah se določijo glede na njeno znanstveno ime (tj. Rod in vrsto).
  5. Organizacija vzdržuje posodobljen seznam informacij o vrstah.
  6. Za primarne predelovalce in organizacije, ki kupujejo FSC material neposredno iz certificiranega gozda, mora organizacija voditi natančen in popoln seznam vrst, ki se uporabljajo v proizvodnji.
  7. Za sekundarne in terciarne predelovalce, vključno s tiskarji in posredniki / trgovci, ki trgujejo s predelanim materialom, mora Organizacija vzdrževati posodobljen seznam informacij o vrstah na podlagi informacij, ki jih prejme od njihovih certificiranih dobaviteljev. Te informacije morajo biti oz. bodo morale biti na voljo v času izvedbe presoj.
  8. Odsotnost informacij o vrstah in / ali netočnost informacij o vrstah v primerjavi z izvornimi podatki (pridobljenimi od pooblaščenih dobaviteljev) se šteje oz. se bo štela kot nedoseganje zahtev tega nasveta in se zato štejejo kot velika neskladnost.

Organizacije imajo na voljo prehodno obdobje enega (1) leta, da od datuma začetka veljavnosti tega nasveta, posodobijo svoje skupine izdelkov ter obenem nadgradijo svoje FSC materialne bilance.

Vsekakor ta sprememba za organizacije, ki že danes stremijo k natančnim in sprotnim ažuriranjem seznamov skupin izdelkov, ne bo prinesla velikih sprememb v poslovanju. Verjamem pa, da bo na drugi strani, pri posameznih organizacijah ta sprememba doprinesla h kar nekaj aktivnostim, da bodo ustrezno nadgradile materialne bilance, ter zadostile zahtevam tega nasveta.

Tadej Jontez
Direktor