Kako lahko ISO standardi pomagajo vašemu podjetju v času epidemije?

Epidemija je nedvomno presenetila vse ter okrnila naš vsakdan in delo, zato nas te dni mnogi podjetniki sprašujejo, kako naprej. A dobra novica je, da ni še vse izgubljeno. Potrebno je le ohraniti čim bolj hladno glavo in poskusiti na dano situacijo gledati s pozitivnega vidika. Krizne situacije so namreč lahko tudi priložnost za razvoj podjetja. Pri tem so vam lahko v pomoč tudi ISO standardi, v sklopu katerih prepoznavate tveganja, ki jih z ukrepi lahko ali omilite ali izkoristite podjetju v prid – danes in v prihodnosti. Preverite, kako.

  1. korak: Prepoznajte čim več različnih, najslabših možnih scenarijev. npr. epidemija (trenutna situacija), vojna, naravne nesreče, zlom gospodarstva, …
  2. korak: Razmislite, kako lahko izkoristite današnji IT ali avtomatizacijo za izvedbo procesov ali na daljavo ali znotraj podjetja, da vsaj kot prvi ukrep zagotovite nadaljevanje izvajanja procesov.
  3. korak: Razmislite o možnostih povezovanja z drugimi podjetji in kako z njimi ustvariti kombinacijo, ki vam bo v pomoč (nov združen poslovni model, združitev proizvodov ali dopolnjevanje proizvodnih procesov, …). Ker v kriznih situacijah, niti kot posameznik niti kot družba ne moremo in ne bomo mogli obstati kot individualisti.
  4. korak: razmisliti, kako narediti podjetje samozadostno v smislu neodvisnosti od neobnovljive energije in kako podjetje oz. njegov segment lahko negativno vpliva na okolje, če se določena aktivnost preneha izvajati (npr. odvoz nevarnih snovi, …).
  5. korak: Če imate proizvodnjo razmislite, kako bi lahko svojo proizvodnjo z najmanjšimi napori, v čim krajšem času in s čim nižjimi investicijami spremenili v proizvodnjo, ki pomaga proti epidemiji, vojni, naravni nesreči, itd. Če ste storitveno podjetje, pa kakšne nove storitve lahko ponujate (npr. svetovanje za pridobitev razpisanih subvencij za reševanje trenutne situacije ali nova aplikacija za sledenje virusom, itd, …)
  6. korak: Pri načrtovanih investicijah upoštevajte vse ugotovitve iz prejšnjih korakov in iz trenutne situacije za naslednja leta (dovolj prostora med zaposlenimi, če je potrebna distanca, lažje prestrukturiranje proizvodnje, samozadostnost, finance …).
  7. korak: Opredelite aktivnosti, ki so potrebne za izvedbo ugotovitev, kako preživeti situacijo ali pa jo celo izkoristiti v svoj prid.
  8. korak: Določite odgovorne osebe za posamezne aktivnosti in potrebna sredstva (če so potrebna). Razmislite, kaj je potrebno narediti, da zaščitite svoje zaposlene pred negativnimi posledicami situacije.

Aktivnosti, morajo biti rezervni načrt kako vseeno izpeljati vse poslovne procese brez prekinitve, brez odvisnosti od drugih ali v sodelovanju z drugimi podjetji.

Ne pozabite, dobra priprava na izredne situacije je že polovica boja, ki smo ga dobili!

Marica Pervan Mak