Ste kdaj poskušali prepričati najvišje vodstvo, da je uvedba dobre ideje vredna vsakršnega stroška? Če lahko pokažete, da bo poraba 100 evrov privarčevala nadaljnjih 1000, je idejo preprosto prodati. Vendar primerjava ideje izvajanja sistemov vodenja kakovosti – Quality management System (QMS), ki temelji na zahtevah ISO 9001, ni tako preprosta. Težko je določiti določen točen znesek za donosnost naložbe.

Da bi bolje razumeli, se morate osredotočiti na koristi izvajanja sistema. Po tem koraku lahko začnete prepoznavati prednosti vzpostavitve sistema vodenja v podjetje, kje lahko procese in potek dela izboljšate in merite kakšno vrednost bodo izboljšave imele. Najpomembnejše vprašanje pri celotni uvedbi pa je: ste pripravljeni spremeniti navade? Saj veste, navada je železna srajca!

Kaj standard ISO 9001 pravzaprav je?

ISO 9001 izdaja mednarodna organizacija ISO (International Standard Organization). Od prve izdaje leta 1987 se je uporaba mednarodnega standarda sistemov vodenja kakovosti ISO 9001 močno razširila po vsem svetu in se danes uporablja v vseh gospodarskih sektorjih, javni upravi in drugih organizacijah. ISO 9001 je prostovoljen, mednarodno priznan standard vodenja poslovanja, ki temelji na izpolnjevanju vnaprej določenih, poenotenih kriterijev z namenom zagotavljanja ustrezne ravni kakovosti izdelkov ali storitev.

Zakaj je ISO 9001 dobra ideja za vaše podjetje?

Prednosti ISO 9001 niso precenjene; velika in majhna podjetja so s tem standardom pridobila velike koristi, saj so odkrila prihranke pri stroških in povečanje učinkovitosti. V nadaljevanju predstavljamo glavne prednosti izvajanja ISO 9001. Izboljšanje verodostojnosti in podobe podjetja Ker je ISO 9001 mednarodno priznan standard, je postal osnova za oblikovanje sistemov vodenja kakovosti po vsem svetu in nadomešča številne prej objavljene zahteve in standarde. Kadar podjetje išče dobavitelja, bo pogosto zahtevalo sistem vodenja kakovosti (QMS), ki temelji na ISO 9001. Certifikat ISO 9001 je še posebej pomemben, če podjetje sodeluje na javnih razpisih in natečajih v tujini. Pridobitev certifikata ISO 9001 je lahko torej močno marketinško in prodajno orodje.

Večje zadovoljstvo strank

Eno od načel upravljanja kakovosti, ki so temelj zahtev ISO 9001, je izboljšanje zadovoljstva strank z načrtovanjem in prizadevanjem za izpolnjevanje njihovih zahtev. Z izboljšanjem zadovoljstva strank boste ohranili več ponavljajočih se kupcev, saj so srečni in zadovoljni kupci ključ do ohranjanja zvestobe kupcev. Taki kupci prinašajo dodatne prihodke.

Boljša integracija procesov

S celovitimi procesnimi interakcijami s procesnim pristopom ISO 9001 se izboljša učinkovitost in prihranijo stroški.

Boljše odločanje

Načelo upravljanja kakovosti ISO 9001 je odločanje, ki temelji na dejstvih. S sprejemanjem odločitev, ki temeljijo na dokazih in ne na občutkih, se lažje osredotočite na uporabo sredstev, ki bodo izboljšala učinkovitost in povečala prihranke z manj napakami in poskusi, da bi našli pravo rešitev.

Kultura nenehnih izboljšav

Nenehno izboljševanje je naslednje načelo upravljanja kakovosti ISO 9001. Sprejem kulture nenehnega izboljševanja procesov in rezultatov prinaša učinkovite prihranke stroškov in bistvene izboljšave, vključno z uporabo sistematičnih procesov, ko pride do težav; vpliv težav je manjši, hitrost njihovega odpravljanja večja. Nenehno izboljševanje, ki se ponavlja iz leta v leto, prinaša nenehne koristi.

Sodelovanje zaposlenih

Zaposleni, ki sodelujejo pri izboljšavah procesov, s katerimi delajo, so srečnejši in bolj angažirani. Kdo lahko bolje določi področja, ki jih je treba izboljšati, pomagati testirati in prenesti te izboljšave v prakso, kot ljudje, ki se dejansko ukvarjajo s procesom? Zaposleni bodo postali bolj produktivni in bodo podjetju pomagali izboljšati in prihraniti, še posebej, če razumejo, kako je kakovost izvajanja procesa odvisna od njih.

ISO 9001 kot izhodišče

Standard ISO 9001 je izhodišče – dejansko je osnovni in najvplivnejši standard ter temelj za vse nadaljnje industrijske skupine, ki želijo dodati posebne industrijske zahteve in s tem ustvariti svoj lasten industrijski standard.

Ti vključujejo AS9100 za letalsko in vesoljsko industrijo, ISO 13485 za industrijo medicinskih pripomočkov in ISO / TS 16949 za avtomobilsko industrijo. Seveda pa je ISO 9001 tudi dobra osnova za izvajanje številnih drugih standardov, kot so ISO 14001 za ravnanje z okoljem, ISO 20000 za upravljanje storitev IT, ISO 22001 za upravljanje varnosti živil in ISO 27001 informacijska varnost, ki po zadnji verziji standarda ISO 9001:2015 sledijo enaki strukturi. Najbolj zanimivo pri ISO 9001 pa je, da je ISO 9001 lahko podlaga za pripravo lastnega standarda.

Ali je ISO 9001 namenjen tudi malim podjetjem in kako jim bo koristil?

Nenehno naletim na dileme lastnikov ali vodij, ali je sistem vodenja ISO 9001 za njih sploh primeren. ISO 9001 je mednarodno priznan standard in se zdi zastrašujoč za nekatera manjša podjetja. Kako bodo izvajali isti standard, ki so ga sprejele multinacionalne družbe? Precej preprosto, ISO 9001 je v osnovi zelo prilagodljiv standard, ki določa zahteve, ki jih je treba upoštevati, vendar omogoča organizacijam, da izpolnijo te zahteve na kakršenkoli način, oz. njim primeren način. Ali je to res mogoče? Seveda! To povečuje učinkovitost sistema ISO 9001, kar omogoča velikemu številu podjetij, da ustvarijo sisteme vodenja kakovosti, ki ustrezajo njihovim lastnim potrebam. Turistične agencije pač ni mogoče enačiti s proizvodnjo cementa. ISO 9001 je viden v vseh sektorjih poslovnega sveta, njegov uspeh pa je dokaz vrednotenja. S poudarkom na zadovoljstvu strank se izdelki in storitve izboljšujejo in razvijajo po sistemu vodenja kakovosti ISO 9001. S kombinacijo nenehnih izboljšav, prepoznavanju tveganj in priložnosti pa bo podjetje ustvarilo procese, ki potekajo gladko in učinkovito. Samo na dobrih temeljih lahko podjetje gradi dober posel. Tako je ISO 9001 dobra podlaga za mala podjetja, ki želijo razširiti svoj trg. Z uvedbo sistema vodenja kakovosti, kot je ISO 9001, se tudi v majhnih ali mikro podjetjih kakovost procesov poveča, stroški zaradi neučinkovitosti pa zmanjšajo. Poleg tega bo malo podjetje lahko oglaševalo, da izvaja mednarodno priznan standard ISO 9001, kar lahko ustvari poslovne priložnosti, ki jih pred vzpostavitvijo objektivno preverjenega sistema vodenja kakovosti ni bilo. Sistemi upravljanja, kot je ISO 9001, bodo prav tako pomagali pri morebitni prodaji podjetja, saj bosta celovitost in vrednost podjetja razvidni iz dobro dokumentiranih postopkov in dokazila o kakovosti.

ISO 9001:2015

15. septembra 2015 je izšla že peta izdaja ISO 9001:2015. Nova verzija daje standardu novo strateško orientacijo. Prenovljena so načela vodenja kakovosti. Teh je sedaj sedem, eno načelo manj kot v predhodni verziji. Značilna je nova zgradba standarda, t.i. high-level structure, ki jo je organizacija ISO uvedla leta 2012 (Annex SL) in sedaj velja za vse standarde sistemov. S tem je zagotovljena večja sinergija, kadar se ISO 9001 uporablja z ostalimi standardi za sisteme vodenja. Upošteva se dejstvo, da se vse več sistemov vodenja kakovosti uporablja skupaj in integrirano s poslovnimi procesi organizacije, kar je bistvo sistema; da sta prioriteti učinkovitost in rezultat sistema vodenja in da je treba zahteve sistema prilagoditi trenutnim in prihodnjim poslovnim okoliščinam in zahtevam. Vse bolj pa v ospredje stopa upravljanje s tveganji in priložnostmi, ob upoštevanju zahtev zainteresiranih strani. Sistem vodenja kakovosti naj bi postal orodje za izvajanje strateških odločitev in izpolnjevanje poslanstva organizacij.

Več informacij o ISO 9001 lahko dobite na spletni strani www.iso-standard.si.

Tadej Jontez
Direktor