ISO 50001

Sistem upravljanja z energijo

NAMEN STRANDARDA JE, DA OMOGOČA ORGANIZACIJAM VZPOSTAVITI SISTEME IN PROCESE, POTREBNE ZA IZBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Koristi, ki jih lahko pričakujete od standarda ISO 50001

Metode vodenja procesov se izboljšajo

Konkurenčni položaj na trgu je izboljšan

Izboljša se nadzor stroškov

ISO 50001 zagotavlja energetsko učinkovitost vašega poslovanja in infrastrukture

 • metode vodenja procesov se izboljšajo
 • konkurenčni položaj na trgu je izboljšan
 • poveča se zaupanje poslovnih partnerjev, investitorjev, strank, javnosti in lokalne skupnosti
 • izboljša se nadzor stroškov s pomočjo ohranjanja vloženih materialov in energije.

Velik pritisk na podjetja, da postanejo energetsko učinkovitejša in učinkoviteje upravljajo z viri je dokaz kako pomembno postaja energetska učinkovitost. Poleg tega odjemalci čedalje pogosteje prosijo za zagotovila organizacij, da so odgovorni do okolja in so energetsko učinkovitost sposobni dokazati. Ohranjanje energije in tehnologije, predstavlja le del pristopa za izboljšanje energetske učinkovitosti.

ISO 50001 je namenjen za vse vrste in velikosti organizacij, ne glede na geografske, kulturne ali socialne razmere. Sistematično vodenje in pristop so dandanes postali jedro prizadevanj za izboljšanje energetske učinkovitosti.

ISO50001
Namen standarda ISO 50001 (EnMS) je, da omogoča organizacijam vzpostaviti sisteme in procese, potrebne za izboljšanje energetske učinkovitosti.

Temeljijo na nenehnem izboljševanju in PDCA pristopu (Plan-Do-Check-Act), ki so uporabljeni tudi v sistemu vodenju kakovosti (ISO 9001) in ravnanja z okoljem (ISO 14001). Zagotavljajo skladnost in povezovanje priložnosti. Izvajanje omenjenih standardov je vodiloza zmanjšanje stroškov energije, emisij toplogrednih plinov in zmanjšanje negativnega vpliva na okolje.

ISO 50001

Sistem upravljanja z energijo ponuja:

ISO 50001 opredeljuje organizacijam zahteve za vzpostavitev, izvajanje, vzdrževanje in izboljšanje sistema vodenja energijske učinkovitosti, ki omogoča organizacijam sistematičen pristop ter nenehno izboljševanje energetske učinkovitosti in varčevanja z energijo.

To pomaga organizacijam pri njihovi oskrbi z energijo, rabi in porabi energije, vključno z merjenjem, dokumentacijo in poročanjem, uporabo opreme, sistemov, procesov in osebja. Izvajanje tega standarda bo povzročilo zmanjšanje stroškov
energije, emisije toplogrednih plinov in drugih vplivov na okolje, s sistematičnim upravljanjem z energijo.

Pogosta vprašanja

ISO 50001 je prostovoljni mednarodni standard, ki ga je razvila Mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO), da organizacijam zagotovi mednarodno priznani okvir za upravljanje in izboljšanje energetske učinkovitosti.

Standard obravnava naslednje:

 • Uporaba in poraba energije,

 • Merjenje, dokumentiranje in poročanje o rabi in porabi energije,

 • Načini oblikovanja in nabave opreme, sistemov in procesov, ki uporabljajo energijo,

 • Razvoj načrta za upravljanje z energijo in drugih dejavnikov, ki vplivajo na energetsko učinkovitost, ki jo lahko spremlja in na katere vpliva podjetje,

 • ISO 50001 zahteva nenehno izboljšanje energetske učinkovitosti, vendar ne vključuje predpisanih ciljev za izboljšanje energetske učinkovitosti. Namesto tega zagotavlja okvir, s katerim lahko vsako podjetje določi in si prizadeva doseči svoje lastne cilje za izboljšanje energetske učinkovitosti.

Sistem za upravljanje z energijo je vrsta procesov, ki ljudem v različnih podjetjih omogočajo uporabo podatkov in informacij za ohranjanje in izboljšanje energetske učinkovitosti, hkrati pa izboljšujejo operativne učinkovitosti, zmanjšujejo energetsko intenzivnost in zmanjšujejo vplive na okolje.

Energija je ključna sestavina delovanja podjetja in je lahko eden od največjih stroškov, ki jih je mogoče nadzorovati, odvisno od dejavnosti. Izboljšana energetska učinkovitost podjetjem pomaga povečati porabo svojih virov energije in sredstev, povezanih z energijo, in tako zmanjšati stroške in porabo energije. ISO 50001 zagotavlja okvir za organizacije, ki pozitivno prispevajo k zmanjševanju izčrpavanja virov energije in blaženju učinkov svetovne porabe energije, kot je globalno segrevanje, hkrati pa izboljšujejo učinkovitost organizacijskih operacij, povezanih z energijo.

ISO 50001 temelji na istem modelu sistema vodenja stalnih izboljšav, ki se uporabljajo za ISO 9001 in 14001. Ta združljivost olajša podjetjem, da vključijo upravljanje z energijo v svoja prizadevanja za kakovost in upravljanje okolja. Vendar pa ISO 50001 dodaja nove podatke, ki se nanašajo na načrtovanje energetike, operativni nadzor ter merjenje in spremljanje.

ISO 14001 bi lahko zajemal tudi področja porabe energije. Vendar ISO 50001 temelji na podrobnejšem pregledu, načrtovanju, merjenju in analizi, ki so specifični samo za energetsko učinkovitost, ki ni zajeta v osnovah ISO 14001.

Podporo in vodilo do pridobitve certifikata dobite pri nas

Smo skupina strokovnjakov na področju vpeljave standardov. Z nami na poti do pridobitve certifikata ISO 50001

Z našo pomočjo do novih tržnih priložnosti

+ 386 (0) 599 42 160

info@iso-standard.si 

Vprašajte nas

Kontakt

  Standard*:

  ISO 9001ISO 14001ISO 27001ISO 45001IATF 16949FSC / PEFCISO 50001LCA analizaGDPRDrugo  * obvezno polje.
  Strinjam se s splošnimi pogoji.